پلن512-تخفیف ویژه عید سعید فطـر

خرید یک ماهه ماه اول27,500 تومان

خرید سه ماهه هر ماه28,500 تومان

پلن1024-تخفیف ویژه عید سعید فطـر

خرید یک ماهه ماه اول37,500 تومان

خرید سه ماهه هر ماه38,500 تومان